Informace k zápisu dětí do mateřské školy Kaštánek Návsí

Kritéria přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2024-2025

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - k vytisknutí

Evidenční list dítěte - k vytisknutí 

- vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte doneste k zápisu rovněž s sebou!!!